KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Hüseyin Gündüz

Yard. Doç.
Hattat

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1961 Kayseri’ de doğdu. 1976 Prof. Dr. Muhittin Serin’den sülüs, nesih ve rik’a yazılarını meşk ederek hat sanatına başladı. Süleymaniye Camii başimamı hâfız Saim Özel’den  nesih yazısını meşk etti. 1976 – 1982 Hamit Aytaç’tan sülüs ve nesih; Kemal Batanay’dan talik yazılarını meşk etti. Hamid Aytaç’ tan Sülüs – Nesih icâzetini aldı.

            1982 – 1984 Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen hat derslerine katıldı.1984 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.1980 – 1987Prof. Emin Barın ile Hat Sanatının incelikleri, yazı tetkiki, Kûfî, Divani yazı ve yazı restorasyonu konusunda çalışmalar yaptı.1985 Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Ana sanat Dalı’ında Araştırma Görevlisi oldu.

            1988“ Şeyh Hamdullah ve Karahîsâri Ekollerinin Karşılaştırılması’’ konulu tez ile Yüksek Lisansını tamamladı.1994 Hat Sanatının Estetik Öğeleri Konulu tez çalışması ile Sanatta Yeterlik yaptı. Prof. Dr. Ali Alpaslan’dan talik yazısını meşk etti. 1996 Yardımcı Doçent oldu. 1996 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana sanat Dalı Başkanı olarak atandı.

Halen Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana sanat Dalın’ da öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli sergilere katıldı.

Yerli ve yabancı devlet adamları ve tanınmış kişilere tuğra yapmıştır.

Hat sanatı ile ilgili 100  kadar sergiye katılmıştır.

Sadberk Hanım Müzesi’nde, yerli ve yabancı koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

Sadberk Hanım Müzesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ve birçok özel koleksiyonlarda bulunan el yazmalarının restorasyonlarını yaptı.

Bazı koleksiyona ve müzayede kuruluşlarına İslam eserleri konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Hat sanatı ile ilgili 30 kadar makalesi bulunan sanatçının Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış 5 adet kitabı ve katalog kitapları  bulunmaktadır.

 

Rakseden Harfler/ Dancing Letters, Antik AŞ. Kültür Yay.,2000 İstanbul, 115 sayfa.

Hat Sanatında Hilye-i Şerife, Antik AŞ. Kültür Yay., 2006 İstanbul, 300 sayfa.

Hilye-i Şerife Hz. Muhammed’in Özellikleri, Antik AŞ. Kültür Yay., 2011 İstanbul, 320 sayfa.

Hilye-i Şerife, Characterics of the Prophet Muhammed, Antik AŞ. Kültür Yay., 2011, İstanbul, 320 sayfa.

Esmâü’ün-Nebî Hz. Muhammmed’in İsimleri, Antik AŞ. Kültür Yay., 2018, İstanbul, 240 sayfa. .( özgeçmişe ilave edilecek)

Harflerin Sanata Yansıması, Demsa Yay., 2018, İstanbul.

Harflerin Sırrı, Demsa Yay., 2018, İstanbul.

Eserleri

Hocaları

no image
Saim Özel
Hüsn-i Hat
Kemal Batanay
Hüsn-i Hat
no image
Mahmud Öncü
Hüsn-i Hat
Emin Barın
Hüsn-i Hat

Talebeleri

no image
Hüseyin Hüsnü Türkmen
Hüsn-i Hat
no image
Mehmet İşcan
Hüsn-i Hat
Hüsn-i Hat

Faaliyetler