KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Mahmud Öncü

Hattat
Doğum Tarihi H. 1331-1332
M. 1913
Doğum Yeri İstanbul - Şehzadebaşı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1913 yılında İstanbul Şehzadebaşı’nda dünyaya gelmiş, Balıkesir Ziraat Okulu'ndan mezun olmuştur. İlkokul Müdürü merhum Süleyman Bey'den yazı çalışmalarına başlamıştır. Sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde Hacı Kâmil Efendi, Hacı Nuri Bey ve Hacı Halim Beylerden meşk alarak sanatını geliştirmiştir.


Ankara'da Kocatepe Camiinin elli metre kuşak yazısı ile dört büyük, oniki küçük kubbesinin, büyük kapı ile diğer dört kapısının üstlerindeki yazılarla, mahfil yazılarını yazmıştır.


Edirne Selimiye camiinin restorasyonunda bozuk ve silik yazılarını restore etmiştir. Beşiktaş'ta Kaptan İbrahim Ağa Camii'nin yazıları ile İstanbul Ataköy’de bir camiin yazılarını o yazmıştır.


Yurtdışında Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Abu Dabi'de üç camiin kuşak ve kubbe yazıları, Libya'da bir camiin yazısı ile ABD'de Newyork'ta üç camiin yazılarını yazmıştır. Libya Başkanı Kaddafi ile on beş bakanının isimlerine tuğralar yapmıştır. Ayrıca pek çok yazı meraklısına tuğralar ve çeşitli yazılar yazmıştır.


Hafızlığı babası Teşvikiye İmamı merhum İlyas Hocadan tamamlamış, Sadeddin Kaynak ve İzmirli merhum Rakım Elkutlu'dan musiki de öğrenmiştir.


Radyolarda Beşiktaşlı Hafız Mahmud Efendi olarak güzel bir üslup ile mevlid ve Kur'an okumasıyla da tanınan ve sevilen ünlü bir sanatkârımızdır.

Hocaları

Kâmil Akdik
Hüsn-i Hat
Mustafa Halim Özyazıcı
Hüsn-i Hat
Kemal Batanay
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Hüseyin Gündüz
Hüsn-i Hat