KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Emin Barın

Hattat
Doğum Tarihi H. 1331-1332
M. 1913
Ölüm Tarihi H. 1408
M. 1987
Doğum Yeri Bolu
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Bolu hattat ve mücellidlerinden Mehmed Tevfîk Efendi’nin oğlu olarak 1913 yılında orada dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Dârü’l-mu’allimîn’e girdi. 1932’de mezun olduktan sonra Bolu’ya bağlı Berk Köyü’nde muallim olarak göreve başladı. 1934’te başladığı Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olduktan sonra Maarif Vekâleti’nin açtığı sınavı kazanarak, Almanya’da yazı ve cild eğitimi alma şansı yakaladı.

Almanya’ya gitmeden evvel İstanbul’a giderek Güzel San‘atlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat dersleri almış, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cild san‘atının inceliklerini öğrendi. 1937 yılında gittiği Weimar’da Profesör Dorfner’den cild dersleri aldı. Yaptığı bir cild ile Hamburg Kitap Fuarı’nda birincilik ödülü kazanınca, Leipzig Kitapcılık ve Matbaacılık Akademisi’nde Profesör Thiemann’dan modern yazı, Profesör Wiemeler’den de cildcilik üzerine ihtisâs yaptı.

2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine, vatanî görevini yapmak için İstanbul’a döndü. Daha sonra yeniden Almanya’ya gidip yarım kalan ihtisâsını tamamlayarak 1944 yılında Türkiye’ye döndü. Milli Eğitim Basımevi’nde ardından Güzel San‘atlar Akademisi’nde görev yaptı. 1968-1971 yılları arasında Gülbenkyan Müzesi’ndeki İslamî yazma kitapların restorasyonu için Portekiz’de bulundu. 29 Aralık 1987 tarihinde  vefat etti.    

Eserleri

Hocaları

Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte
H. 0806-0811 / M. 1404-1408
Necmeddin Okyay
Cilt

Talebeleri

Faruk Taşkale
Hüsn-i Hat
H. 1403-1408 / M. 1983-1987
Hüseyin Gündüz
Hüsn-i Hat
Savaş Çevik
Hüsn-i Hat
H. 1390-1391 / M. 1971

Ketebe.org İsmail Orman

Almanya’daki eğitimi esnâsında modern yazı teknik ve üslûpları üzerinde çalışmış olan Emin Barın, daha çok Latin harfleri ile oluşturulan modern kompozisyonlar ile diploma ve berât yazıları üzerine yoğunlaşmış idi. 1946 senesinde, tedâvüle çıkarılacak yeni madenî paraların yazıları, 1953 yılında tamamladığı Anıtkabir yazıları ile 1955’te yazdığı Yunus Emre’nin mezarındaki yazıları sanatının en olgun örnekleridir.

Öte yandan bir mimar arkadaşının ricâsı üzerine yazdığı kûfî besmele ile hocası Kâmil Akdik’e verdiği sözü yirmibeş yıl sonra yerine getirerek Osmanlı hat sanatında da eser vermeğe başlayan Emin Barın özellikle dîvânî ve kûfî yazıları üzerine yoğunlaşmış, Almanya’da aldığı grafik eğitimini Arap harflerine uygulayıp gelenek ile modernite arasında köprü kuran yeni ve çağdaş kompozisyonlar üretmiştir.

İstanbul’un 500. Fetih Yıldönümü kutlamaları kapsamında bazı kitâbeler hazırladığı gibi, Fâtih Dîvânı’nın basım çalışmalarına da iştirâk eden Emin Barın, Fatih Dîvânı için hazırladığı cildi ile 1958 senesindeki Brüksel Fuarı’nda birincilik ödülü aldığı gibi, bu cildi hazırladığı Akademi bünyesindeki cilt atölyesinde Türk cilt san‘atının canlandırılmasına hizmet etti.

Cild sanatı üzerine ulusal ve uluslararası bazı konferanslarda tebliğler veren Emin Barın, 1978’de Akademi’de, ertesi sene Ankara’daki İş Sanat Galerisi’nde ce 1983’te İstanbul’daki Garanti Bankası Galerisi’nde kişisel sergiler açtı. Yurtdışında da Malezya, Paris ve Almanya’da hat sergileri düzenledi.    

Faaliyetler