KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Savaş Çevik

Yard. Doç.
Hattat
Doğum Tarihi H. 1372-1373
M. 1953
Doğum Yeri Antalya-Akseki

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

 1953 yılında Akseki (Antalya)’da doğdu.


 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı yılda(1976), hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983’de tamamladı. 1987’de Yard. Doçent olarak “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı. Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1974 yılında; son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın’dan kûfî yazı dersleri aldı. Hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı. 1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurtiçi ve yurtdışında otuz kadar değişik ödülü,  Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu konuda yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır.Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik’in, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi görevleri vardır. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği Grafik Bölümü’nde 2004- 2021 yılları arasında öğretim üyeliği yapmıştır. 2009-2019 yılları arasında,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kurs merkezinde (İSMEK) danışman ve Hüsn-i Hat Zümre Başkanlığı görevinde bulunmuş ve ‘Temel Sanat Eğitimi’ dersleri vermiştir.  2015 yılından beri Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde ‘Kaligrafi’ dersleri veren Çevik, bugüne kadar çeşitli ülkelerde 23 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 116 karma sergiye katılmıştır.

Klasik ve kreatif olarak iki yolda hat çalışmalarını sürdüren Çevik, ilk muhakkak-reyhânî hilyeyi yazmış, bilinen klasik hat formları dışında ters müsennâ, müselsel makılî, dairevî makılî gibi farklı hat istif biçimlerini gerçekleştirmiştir.


 Halen Üsküdar’daki atölyesinde hat çalışmalarına devam etmektedir.

Eserleri

Hocaları

Kemal Batanay
Ta’lîk
Hamid Aytaç
Sülüs
H. 1394-1403 / M. 1975-1982
Nesih
H. 1394-1403 / M. 1975-1982
Emin Barın
Hüsn-i Hat
H. 1390-1391 / M. 1971
Ali Alparslan
Celi Divani
H. 1397-1427 / M. 1977-2006

Ketebe.org İsmail Orman

Hat sanatına 1973 yılında Kemal Batanay’dan rik‘a ve ta’lik meşkederek başlayan Savaş Çevik, 1975 yılında da Hâmid Aytaç’dan sülüs ve nesih dersleri almağa başlamıştır. Her iki hattatın ölümlerine kadar derslerine devam ettiği gibi, Ali Alparslan’dan da dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşketmiştir. Bu arada Emin Barın ve Uğur Derman’dan istifâde ederek, hat san‘atı konusundaki bilgi ve görgüsünü arttırmıştır. 

İlk kez 1986 yılında, IRCICA’nın düzenlediği Uluslararası Hâmid Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon ödülü alarak adını duyuran Savaş Çevik, bundan sonra hat ve grafik san‘atları konusunda yurtiçinde ve yurtdışında 20 kişisel sergi gerçekleştirmiş ve 42 karma sergiye intikal etmiş olup otuz civarında ödül kazanmıştır.

Yerli ve yabancı devlet adamı ve idarecilere verilen berat, diploma ve benzeri belgelerle, takdim edilen hediyelerdeki kaligrafik çalışmaları ile de tanınan Savaş Çevik, hat san‘atında klasik üslûbun yanında, kendisine özgü modern tarzda uygulamalarına devam etmektedir. Ayrıca teorik çalışma ve yayınları ile hüsn-i hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza konusunda bilirkişilik çalışmalarını da sürdürmektedir.   

Faaliyetler