Siyâhî Mehmed Selîm Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1304
M. 1886-1887
Doğum Yeri Habeşistan
Mezar Yeri İstanbul-Üsküdar, Karacaahmet Mezarlığı

Sanatkâr Hakkında

Habeş asıllı olup derisinin rengine istinâden hattatlar arasında “Siyâhî” lâkabıyla anılmıştır. Kasabbaşı Mustafa Ağa’nın kölelerinden olup hâmîsinin dâ‘iresindeki eğitimi esnâsında hüsn-i hatta heves ederek, Ser-sikkeken Mehmed Hâşim Efendi’den aklam-ı sitte dersleri almıştır. Hayli müddet ondan meşk almış olmakla beraber, icâzetini, onun vefâtı üzerine devam ettiği Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den almıştır.

Mustafa Ağa'nın vefatından sonra Girid Kapı Kethüdası Yahya Seza’i Efendi’nin maiyetine dahil olup bir müddet kitabet hizmetlerinde bulundukdan sonra hâmîsinin himmetiyle Sadâret Mektubî Kalemi’ne dahil oldu. Kalemin kıdemli kâtiblerinden iken hacegandan olarak Rüsumat Emaneti’ne nakledildiyse de, sağlık sorunları nedeniyle az zaman sonra teka’üde sevkedildi. Son yıllarını Eyüp’teki hanesinde geçiren Mehmed Selîm Efendi, H. 1304/M. 1886 senesinde vefat ederek Üsküdar’da Karaca Ahmed Türbesi civarına defnedildi.

Hocaları

no image
Mehmed Haşim Efendi
Aklâm-ı Sitte
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Rıfat Yazgan
Aklâm-ı Sitte