KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Hasan Çelebi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1355-1356
M. 1937
Doğum Yeri Erzurum

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Tahsin Efendi ile Sâkine Hanım'ın oğlu olarak 1937 yılında Erzurum’un Oltu İlçesi’ne bağlı İnci Köyü’nde dünyaya geldi.  Okuma-yazmayı öğrenirken, bir yandan da Kur‘an-ı Kerim’i hıfzetti. 1954 yılında dinî eğitim almak üzere İstanbul’a gitti. Üçbaş ve Çinili medreselerinde Arapça ve din dersleri aldıktan sonra 1956’da müezzin olarak Üsküdar Mihrimâh Sultan Cami’ne tayin edildi. 1957-1958 yıllarında askerlik görevini ifâ edip döndükten sonra Üsküdar’daki Nasuhî Mehmed Efendi Cami’nde imâmlık yapmaya başladı.

1960 İhtilali’nden sonra İstanbul’dan ayrılarak, müezzinlik yapmak üzere Artvin’in Yusufeli İlçesi’ne gitti. 1963 yılında tekrar İstanbul’a dönüp Üsküdar’daki Mehmed Sa’id Efendi Cami’nde imam olarak göreve başladı. Ertesi yıl nakledildiği Şeyh Cami’nde on sene görev yaptıktan sonra, Selâmî Alî Efendi Cami’nin imamlığına getirildi. Senelerce burada görev yaptıktan sonra 1987’de kendi arzusuyla emekliye ayrıldı.

Günümüzün “reisü’l-hattatin”i addedilen Hasan Çelebi, halen yazı çalışmalarına devam etmekte, yurt içi ve dışında çeşitli müstakil ve karma sergilere iştirak etmektedir. Çok sayıda öğrenciye icâzet vermiş olup yazı talimlerine bugün de devam etmekte, geleneksel meşklerin yanısıra, yurtdışındaki öğrencilerine mektup aracılığı ile de ders vermektedir.

Eserleri

Akrabalar

Mustafa Çelebi
Oğlu

Hocaları

Kemal Batanay
Ta’lîk
H. 1401-1402 / M. 1981
Hamid Aytaç
Hüsn-i Hat

Talebeleri

no image
Ahmet Emir Akbulut
Hüsn-i Hat
Abdurrahman Hasan İbrahim es-Saidi
Hüsn-i Hat
Sare Çizmecioğlu
Hüsn-i Hat
Ahmet Ali Namazi
Hüsn-i Hat
Davut Bektaş
Hüsn-i Hat
H. 1402-1403 / M. 1982
Füsun Akşamoğlu Dolaş
Hüsn-i Hat
no image
Cafer Kelkit
Hüsn-i Hat
Ayşenur Kul
Hüsn-i Hat

Ketebe.org hasancelebi.net

1937 yılında Erzurum'da doğdu. Muhtelif camilerde imam hatiplik vazifesinde bulundu. 1964 yılından itibaren hattat Halim Özyazıcı, Hamit Bey ve Kemal Batanay'dan hat meşkeden Hasan Çelebi 1975 yılında Hamit Bey'den sülüs ve nesih, 1981 yılında da Kemal Batanay'dan ta'lik ve rik'a icazetleri aldı. 1981 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'nın yazılarını yazmak için Cidde'de, 1983 yılında da Mescid-i Nebî'nin yazılarının tamiri için Medine'de çalışmak üzere görevlendirildi.
1982 yılında ilk kişisel sergisini IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi - İslam Konferansı)'da; daha sonraki
sergilerini de 1984 yılında Kuala Lumpur- Malezya'da, 1985 yılında da Ürdün Prensi Hasan b. Tallal'ın davetlisi olarak Amman'da açtı. 1987 yılında Kuba Mescidi'nin yazılarını yazmak üzere bir yıl süreyle Medine(Suudi Arabistan) 'de bulundu. 1992 yılında Malezya İslam Kültür Merkezi tarafından seminer vermek ve sergi açmak üzere Kuala Lumpur'a davet edildi. 1994 yılında "Hat Sanatında 30. Yıl" sergisini açtı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergiye iştirak etti.
Bunların yanı sıra özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunan Hasan Çelebi'nin diğer önemli eserleri arasında şunları sayabiliriz: Sultanahmet Camii'nin restore edilen kubbe yazıları, Hırka-i Şerif Camii'nin kubbe yazısı; Cuma Mescidi, Kıbleteyn Mescidi ve Mescid-i Nebî'nin yeni yapılan kısımlarının bazı yazıları (Medine), 1986 Kuveyt'te İslam Tıp Merkezi'nin iç ve dış cephe yazıları, Hollanda' da bir caminin kuşak yazıları, 1991 Pfortzheim Fatih Camii (Almanya), 1997 Yuhannesburg Cuma Camii ( Güney Afrika), 1999 Almatı Merkez Cuma Camii ( Kazakistan) yazılarıdır.

1976 yılında başlatmış olduğu Hat Derslerine devam etmekle beraber yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere toplam 44 talebesine icazet vermiştir.

IRCICA'nın üç yılda bir düzenlemiş olduğu Uluslararası Hat Yarışmalarında da jüri üyeliği bulunmaktadır.

2008 yılında Kültür Bakanlığı tarafından sanata hizmet ödülü verilmiştir.


Ketebe.org

Hat sanatına ilgisi daha çocuk yaşlarda başlayan Hasan Çelebi, ilk yazı çalışmalarını köy camisindeki levhâları taklit ederek yapmıştır. 1963 yılında İstanbul’a döndüğünde Hâmid Aytaç’tan ders almak istemiş, ancak meşguliyeti nedeniyle reddedildiğinden Hâlim Özyazıcı’dan sülüs ve nesih meşketmeye başlamıştır. Ancak hocasının belenmedik vefâtı üzerine tekrar Hâmid Aytaç’a müracaat etmiş ve bu kez kabul edilerek 14 Ekim 1964 tarihinde yazı derslerine başlamıştır.

Bu derslerden birinde tanıştığı Kemâl Batanay’dan da 1966 yılında rık‘a ve ta’lik meşketmeye başlayan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç’ın yaşlılığı nedeniyle çetin geçen meşk süreci esnâsında yazıdaki mahâretini arttırır. Hatta henüz icâzet almadığı halde Karagümrük’teki Atik Alî Paşa Cami’nin yazılarını ıslâh etmekle görevlendirilir. Mustafa Râkım Efendi’ye ait olan yazıları, gördüğü bir rüyânın verdiği şevk ile tamamlayıp gösterdiğinde, Hâmid Aytaç son derece müteessir olur. Olaya şahit olan Necmeddin Okyay ve Kemâl Batanay’ın telkinleri ile icâzet için bir levhâ hazırlamasını isteyen Hamid Aytaç’ın, Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’yi takliden yazdığı hilyesini tashih etmesi üzerine bir kez daha yazarak 1970 yılında icazetini alır. Kemâl Batanay’dan da uzun süren ders gördükten sonra, Veliyyüddin Efendi’nin bir kıt‘asını takliden yazarak 1975 yılında icâzet alır.

1974 yılında Sultan Ahmed Cami’nin yan kubbelerindeki yazılar ile pandantiflerdeki esmaü’l-hüsnaları yenileyen Hasan Çelebi, 1982’de Ravza-i Mutahhara’nın yazılarını yenilemek üzere Suudi Arabistan’a davet edilmiş, ancak gerekli izinleri zamanında temin edemeyince bu işi gerçekleştirememişti. 1987 yılında ise yeniden inşa ettirilen Kuba ve Kıbleteyn mescidlerinin yazılarını yazmak üzere davet edildiğinde, bu kutsal görevi yerine getirmek amacıyla emekliye ayrılmıştır. Ayrıca TBMM Mescidi ile Eskişehir Reşâdiye Cami, Van Merkez Cami, Kayseri İki Kapılı Cami, Rize Sahilyolu Cami, Siirt Molla Kâzım Türbesi ile İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami(yenilenmiştir), Selâmi Alî Cami, Ümraniye Son Durak Cami, Çağlayan Cami, Cengiz Topel Cami, Fenerbahçe Cami, Maltepe Cami, Mehmed Zahit Kotku Cami, Büyükçekmece Güzelce Cami, Merter Yunus Emre Cami, Ortaçeşme Cami, yenilenen Çilehâne Mescidi ve Çengelköy Yıldırım Bayezid Cami’nin mütenevvi yazılarını kaleme almıştır. Yurt dışında ise, Kuveyt’deki İslam Tıp Merkezi Mescidi, Kazakistan’ın başkenti Alma-Ata’daki Merkez Cuma Cami, Almanya’nın Forstaym kentindeki Fatih Cami, Belçika’nın Genk şehrindeki Yunus Emre Cami, Johannesburg’daki Cuma Cami’nin yazılarını yazmış olan Hasan Çelebi Mostar’daki Nezir Efendi Cami’nin yazılarını da müceddeden yazmıştır.

Faaliyetler