Şeyh Hasbî Efendi

Devatizade
Hattat
Doğum Yeri Üsküdar

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Üsküdarlı Devatizade ailesindendir. Hasan Üsküdarî Sani'nin talebelerinden olduğu Tuhfe-i Hattatîn'de kaydedilmiştir.  Elde bulunan yazılarından anlaşıldığına göre güzel yazan hattatlardandır. 

Eserleri

Hocaları

Üsküdârî Hasan Efendi
Hüsn-i Hat