Muhsin Demirel


Doğum Tarihi H. 1373-1374
M. 1954
Doğum Yeri Eskişehir

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

    1954 yılında Eskişehir'de doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu.İÜ İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim gördü.1980 yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışmaya başladı.1985 yılında ABD Western Michigan Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.1995 yılına kadar devlet bakanlıklarında danışmanlık hizmetlerinde bulundu.Halen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında uzman olarak çalışmaktadır.1971 yılında son Osmanlı hattatı merhum Hâmid Aytaç'tan (1891-1982) hat dersleri almaya başladı.Hoca ile çalışmaları 1980 yılına kadar devam etti. Aynı yıllarda merhum hattat Prof.Dr.Ali Alparslan ve Üstad Hasan Çelebi Hoca'dan da istifade etti. Hattat Hâmid Beyin 1965 yılında başlayıp 1971 yılında tamamladığı,halen bir vakıf tarafından basılmakta olan Kur'ân-ı Kerim'î baskıya hazırladı.Birincisi 1993 yılındaki İSEDAK toplantısında olmak üzere 3 şahsi sergi açtı ve eserleriyle pek çok karma sergiye katıldı.

1996 yılından itibaren çalışmalarını daha ziyade kitap formundaki eserlere yöneltmiştir.

Hocaları

Hamid Aytaç
Hüsn-i Hat
H. 1308-1401 / M. 1891-1980
Ali Alparslan
Hüsn-i Hat
H. 1308-1403 / M. 1891-1982

Faaliyetler