Hüseyin Keşfî Efendi

Hattat
Doğum Tarihi H. 1251
M. 1835-1836
Ölüm Tarihi H. 1325
M. 1907-1908
Doğum Yeri Erzurum-Zur Köyü
Mezar Yeri Erzurum

Sanatkâr Hakkında

H. 1251/M. 1835’te Erzurum Vilayeti’ne bağlı Zur Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini beldesinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek eniştesinin yanına yerleşti. Bir müddet daha eğitimine devam ettikten sonra Mekteb-i Tıbbiye’ye girdi. Ayrıca Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den aklam-ı sitte meşkediyor, bir yandan da Tarikat-ı Nakşibendiye’den Aşıkpaşa’daki Tahir Ağa Dergahı’na devam ediyordu.

Mezun olduktan sonra hekimlik yapmaya başlayan Hüseyin Keşfî Efendi, derviş-meşreb tabiatı nedeniyle ömrünü inziva halinde geçirmiş, son zamanlarında Erzurum’a yerleşerek, H. 1325/M. 1907 senesinde orada vefat etmiştir. Dini tahsil görmediği halde fıkıh, tefsir ve hadis ilimleri ile tasavvufa dair bir bahis olsa, söylediği vakıfane sözlerle huzzarı hayrette bıraktığı nakledilir.   

Hocaları

Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Hüsn-i hattı bizzat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den meşketmiş olan Hüseyin Keşfî Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan, kendi hattıyla yazılmış H. 1290/M. 1873 tarihli eş’ar mecmu’asındaki eserleri şiire de aşina olduğunu göstermektedir. Ayrıca müretteb bir Divan’ının olduğu mervidir. Şiirlerinde Yunus Emre tarzını ihtiyar eylediği dikkati çeker.