KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Dündar Tahsin Aykutalp

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1344-1345
M. 1926
Ölüm Tarihi H. 1435
M. 2013
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Eyüp

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1926 yılında İstanbul’da doğdu. Mevlanakapı Ortaokulu’nda me’zun olduktan sonra, okulun resim hocası Sa’im Bey’in telkini ile 1946 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. Burada Cevat Dereli’de resim, Mustafa Halim Özyazıcı’dan hüsn-i hat, Rikkat Kunt ve Muhsin Demironat’tan tezhib ve minyatür, Necmeddin Okyay’dan da ebru dersleri aldı. Ayrıca Feyzullah Dayıgil’den çini, İsmail Yümnî’den de fenn-i hakk öğrendi. Hususi surette Beykozlu Hüseyin Hoca’dan altın ezmeyi öğrendi.

1951 yılında Akademi’den mezun olduktan sonra askerlik hizmetini tamamladı. Döndükten sonra İstanbul Belediyesi’nde ressam-sürveyan olarak, Beşiktaş’taki tarihi kadırgaların restorasyonunda çalıştı. bu esnada Vakıf İnşaat’ta danışmanlık yaptığı gibi, Bursa’da Yeşil Cami’in sıva altı restorasyonunda görev aldı. Irak Hükümeti’nin daveti üzerine 1960-1967 yıllları arasında Bağdat Üniversitesi’ne bağlı bir enstitüde tezhib, çini ve halı dersleri verdi.

Yurda döndükten sonra Fatih Erkek Koleji ve ardından Ahmet Rasim Ortaokulu’nda resim dersleri verdi. 1975’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne tezhip hocası olup Neşe Aybey, Nezihe Bilgetay ve İslam Seçen ile birlikte Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nün kurulmasında görev aldı. 1993 yılında emekli olanan kadar tezhip şubesinde hocalık yaptı.

Bir müddet daha ders ücreti karşılığında fakültedeki derslerine devam eden Tahsin Aykutalp, 1999 yılında geçirdiği ağır bir hastalık neticesinde çekilmek zorunda kaldı. Bu halde iken 16 Aralık 2013 tarihinde vefat etti. Fatih Cami’inden kaldırılan cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Eserleri

Hocaları

Mustafa Halim Özyazıcı
Aklâm-ı Sitte
Fatma Rikkat Kunt
Tezhip
Necmeddin Okyay
Ebru

Talebeleri

Orhan Dağlı
Tezhip
no image
Taner Alakuş
Tezhip
Hatice Aksu
Tezhip
Gülnihal Küpeli
Tezhip

Ketebe.org Ali Rıza Özcan

Gelenekli sanatlarımızın en önemli isimlerinden biri olan D. Tahsin Aykutalp’i ebediyete uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Tahsin Hoca, ismiyle müsemma bir güzel insandı. Tezhip sanatının dejenere olmadan, bozulmadan günümüze ulaşmasını sağlayan disiplinli bir hocaydı. Akademi’de hocadan önce disiplini, sonra tezhip sanatının inceliklerini öğrendik. Kendisi, Müzehhip Muhsin Demironat ve Müzehhibe Rikkat Kunt’un talebesi olmuştu. Hocalarını hep hayırla yâd ederdi. Kendine has bir tarzı olan Tahsin Hoca son dönem tezhip hocalarının birçoğunun hocasıydı. Kendisini hep arka plânda tutmuş, şan ve şöhrete asla itibar etmemişti. “Hocam hiç sergi açtınız mı?” soruma, “Talebelerim, sizler benim canlı sergilerimsiniz” demişti.