Abdulridha Baheya Dawood

Hattat

Sanatkâr Hakkında

1952 Bağdat doğumludur. Bağdat
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını
da aynı üniversitede tamamlamıştır.
Kültür ve Medya Bakanlığı El Sanatları ve
Popüler Sanatlar Enstitüsü'nde hocalık
yapan Abdulridha Baheya Dawood, ihtisas
sahasıyla ilgili pek çok konferansa iştirak
etmiş, makaleler yayımlamıştır. Bağdat
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arap
Hattı ve Süsleme Bölümü başkanı, Irak
Hattatlar Cemiyeti başkanı, Sanatkârlar
Sendikası ve Irak Güzel Sanatlar Cemiyeti
üyesidir. Sülüs-nesih hatlarıyla yazdığı
Mushaf Londra’da yayımlanmış olan
hattat, Kûfî Hattıyla Mushaf Yazma
Yarışması, Ramazan Ayı Mushaf Yazma
Buluşmaları ve IRCICA Milletlerarası Hat
Yarışması’nda jüri üyeliği yapmaktadır.

IRCICA YARIŞMALARINDAKI ÖDÜLLERI
1. Yarışma, Celî Sülüs Teşvik
4. Yarışma, Sülüs Teşvik

Eserleri

Faaliyetler