Abdullah Râkım Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1220-1230
M. 1805-1815
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

"İkinci" lakabıyla anılan Hasan Üsküdari tilmizlerinden Mustafa Vasfî Efendi’nin şakirdanından olan Abdullah Râkım Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Geçimini mushaf ve risale yazarak sağlayan vasat hattatlardandır.

Hocaları

no image
Mustafa Vasfî Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

H. 1201/M. 1786-1787 tarihli Kur’an-ı Kerim’i görülmüş olan hattatın H. 1202/M. 1787-1788’de nesihle istinsah ettiği Mefatihü’l-ulum adlı eser Kayseri’deki Raşid Efendi Kütüphanesi’nde, H. 1212/1797-1798’de yine nesihle yazdığı Tefsir-i Sure-i Yasin adlı eseri ise Staatsbibliothek’tedir.