Yusuf Sezer

Hattat
Doğum Tarihi H. 1381
M. 1961
Doğum Yeri Katamonu - Devrekani - Baltacak Köyü

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

15.07.1961 tarihinde Kastamonu ili, Devrekani ilçesi, Baltacak köyünde doğdu. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde bitirdi. İlk tahsilden sonra bir sene içerisinde hafız oldu. 1981de İstanbul Gazi Osman Paşa İmam Hatip okulundan mezun oldu. Sanatçı evli ve iki çocuk babasıdır.

Hat sanatıyla meşguliyeti, önce abisinin kalemleriyle ilk heyecanını mürekkebe parmak batırıp, reçel zannedip ağzına götürüp tatmakla, diğer bir deyimle ‴mürekkep yalamakla‴ başladı. Nuruosmaniye Camii baş müezzini Hafız Recep Berk 1972de ilk hat dersini aldı. Bu dersler Recep Berkin vefatına yani 1978 yılına kadar devam etti.

Recep Berk 1977 yılında Üstad Hamit Aytaçtan ders alması için takdim etti. Sırasıyla sülüs, muhakkak, reyhani, icaze, tevkii ve tuğra çalışmaları derslerini takip etti. Nesih ve rikayı mütalaa yaparak çalıştı. 1980 yılında icazetini almaya hak kazandığı gün Hamid Aytaç hocadan helallik isteyince: ‴Evlat, Hat sanatına hizmet edersen hakkımı helâl ederim. Bırakırsan kıyamette 10 parmağım yakanda olduğu halde senden davacı olurum.‴ sözü ile vasiyet gereği hattat olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Hocaları

Recep Berk
Hüsn-i Hat
Hamid Aytaç
Hüsn-i Hat
H. 1398-1399 / M. 1978

Talebeleri

Arkın Ongan
Hüsn-i Hat