KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Yusuf Ergün

Erzincanî
Hattat
Doğum Tarihi H. 1375-1376
M. 1956
Ölüm Tarihi H. 1405
M. 1985
Doğum Yeri Erzincan
Mezar Yeri Erzincan - Terzi Baba Mezarlığı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1956 yılında doğdu. İlkokul ve İmam Hatip Lisesi῾ni memleketi Erzincan῾da bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü῾nden mezun oldu (1980). Hat sanatına ilgisi İmam hatipli yıllarda başladı. Erzincan῾ın bakır işleme sanatını öğrendi, hat örneklerini bakır tabaklara, panolara işledi. Öğretmeni Ali Nar῾ın hat sanatını teşvik edici söz ve destekleriyle ῾hat῾ta başladı. 1976 yılında yüksek tahsil için İstanbul῾a geldi. Hattat Hamit Hoca ile tanıştı. Ondan ders aldı. Hafız Kemâl Batanay῾dan; ta῾lik ve rik῾a meşketti. Yazılarında Yusuf Erzincanî imzasını kullandı. Emin Saraç ve Ali Yakup gibi hocalardan özel dersler aldı. Arapçasını geliştirdi. Üstadı Hamit Hoca gibi hattın her türünde başarılı eserler verdi. Velud bir hattat olan Yusuf Ergün, mütevazı ve dervişane bir hayat yaşadı. İki yıl yakalandığı hastalığa sabretti. 25 Ocak 1985῾te İstanbul῾da vefat etti. Erzincan Terzi Baba mezarlığına defnedildi.


Hocaları

Hamid Aytaç
Hüsn-i Hat
Kemal Batanay
Hüsn-i Hat