Sümeyra Dursun

Hattat
Doğum Tarihi H. 1407-1408
M. 1987

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

 1987 yılında  İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Emine Sağman ile hat derslerine başladı. Fuat Başar ve Alparslan Babaoğlu’ndan ebru dersleri aldı. 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümüne başlayarak Ali Toy ile rik’a, divani ve makılî, Davud Bektaş ile sülüs- celî sülüs meşk etti.  Mustafa Çelebi’den tezhip dersleri aldı. 2017 yılında anadal hat, yandal tezhip bölümünden mezun oldu.  Ali Toy ile birlikte düzenlenen “Fatih Divanı’ndan Şiirler”, “Rik’a Hat Sergisi” ve  “Harfler Seni Andı”  proje sergilerinde çalışmaları sergilendi.  Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde (Hat) Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.


Eserleri Kültür Bakanlığı 15. ve 17.  Devlet Türk Süsleme Sanatları yarışmasında sergileme, İSMEK Branş yarışması 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul konulu yarışmada ikincilik ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtma Kartına sahiptir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Eserleri

Hocaları

Emine Sağman
Hüsn-i Hat
H. 1428-1430 / M. 2008
Ali Toy
Hüsn-i Hat