Şeref Akdik

Hattat
Doğum Tarihi H. 1317
M. 1899
Ölüm Tarihi H. 1391-1392
M. 1972
Doğum Yeri İstanbul-Fatih

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Meşahir-i hattatinden Kamil Akdik’in oğlu olarak, H. 1 Muharrem 1317/M. 12 Mayıs 1899 tarihinde İstanbul, Fatih’te doğdu. Babasının telkiniyle resim sanatına yönelmiş olmakla beraber, babasından aklam-ı sitte dersleri almağı da ihmal etmemişti. Fatih Merkez Rüşdiyyesi’ne devam ettiği H. 1329/M. 1911 yılında “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti” tarafından çocuklar arasında düzenlenen müsabakada ikincilik ödülü alınca, kariyerine resim sanatında devam etmeye karar vermişti.

Nitekim H. 1333/M. 1915 yılında girdiği Sanayi- i Nesife Mekteb-i Alisi’nde, Çallı İbrahim ve Hikmet Onat'ın atölyelerinde çalışarak, 1924’te me’zun olduktan sonra, Gazi Osman Paşa Lisesi’nde bir yıl resim öğretmenliği yapmıştır. O sene düzenlenen Avrupa konkurunu kazanarak Muhittin Sebati Ataman, Mahmut Cuda, Cevat Dereli ve Refik Epikman’la birlikte, 1926 yılında Fransa’ya gitmiştir.

Paris’teki Julian Akademisi’nde Paul Albert Laurens atölyesinde 1928 yılına kadar çalışmalarına devam ettikten sonra yurda dönerek, Sivas Lisesi’nde öğretmenlik yapmağa başladı. Bir ay kadar görev yaptıktan sonra 27 Ekim 1928 tarihinde Ankara’da, Gazi Terbiye Enstitüsü’ne nakledilir. İlave olarak Ankara Erkek Lisesi ve Musiki Muallim Mektebi’nde öğretmenlik yapar.

Bu esnada Güzel Sanatlar Birliği bünyesinde tertiblenen Ankara Devlet sergilerine katıldığı gibi, hususi sergiler de açar. 1932’de İstanbul’a giderek, İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda, 1933’te Kadıköy Erkek Lisesi’nde ve 1934’te Haydarpaşa Lisesi’nde resim öğretmenliği yapar. 1948’de İstanbul Öğretmen Okulu’na ve 1951’de de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne atanır.

1964 yılında buradan emekli olduktan sonra resim çalışmalarına 1950’de Moda’da kurduğu hususi atölyesinde devam etti. 1972’de vefat etti.

Eserleri

Akrabalar

Kâmil Akdik
Babası

Hocaları

Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

1916’da Sanayi’-i Nefise’de öğrenci iken Türk Ressamlar Sergisi’ne, ardından da 1921’den başlayarak Galatasaray Sergileri’ne katılan Şeref Akdik, Avrupa’daki tahsili esnasında ünlü ressamlardan yaptığı kopyaları ile, 1928’de Ankara’da düzenlenen Birinci Genç Ressamlar Sergisi’ne katıldı. 1932’de de Ankara Halkevi’nde ilk kişisel sergisini açtı.

1929’da birkaç arkadaşı ile birlikte Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’ni kuran Şeref Akdik, birliğin düzenlediği hemen bütün sergilerine katıldı. CHP Halkevleri’nin “Yurt Gezisi Programı” kapsamında 1940’ta İçel’e, 1943’te Erzincan’a gitti. 1957’de İstanbul Belediyesi Beyoğlu Şehir Galerisi’nde retrospektif sergisi açtı. Emekliye ayrıldığı yıl, Güzel Sanatlar Akademisi’nde bütün dönemlerini içeren geniş bir jübile sergisi açıldı.

Daha çok empresyonist stilde çalışan Şeref Akdik 1930’lu yıllarda Cumhuriyet ve devrimlerini konu alan resimler yapmış, daha sonraları İstanbul’un Anadolu yakasındaki semtlerle ilgili peyzajlar üzerine yoğunlaşmıştır. İstanbul’daki Resim ve Heykel Müzesi ve Ankara’daki Millî Kütüphane başta olmak üzere diğer müze ve galeriler ile özel koleksiyonlarda birçok eseri bulunan sanatçının ölümünden sonra, ailesi tarafından, başarılı öğrencileri teşvik amacıyla “Şeref Akdik Ödülü” konulmuştur.