Sadi Belger

Hattat
Doğum Tarihi H. 1334-1335
M. 1916
Ölüm Tarihi H. 1396
M. 1976
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Asker hekimlerimizden Albay Hasan Tevfik Bey’in altı çocuğundan en küçüğü olarak 1916 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1934 yılında mezûn olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. Burayı bitirdikten sonra 1940’ta Haydarpaşa Numûne Hastahânesi’nde göreve başladı. 1948 yılında ihtisâsını tamamlayarak operatör ünvânını aldı.

1950-1951 yılları arasında Paris’te yüksek ihtisâs yaptıktan sonra yurda döndü. 1954 yılında Cerrâhpaşa Hastahânesi Cerrâhî Kliniği’ne şef oldu. 1974 yılında emekliye sevkedilene kadar bu görevde kalan Sadî Belger, bundan sonra başlattığı hukuk mücâdelesinden gâlip çıkarak Beyoğlu İlkyardım Hastahânesi’ne tayin edildiyse de, bu zor dönemin hassas bünyesinde yarattığı tahrîbât nedeniyle yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak, 2 Mart 1976 tarihinde vefât etti.

Eserleri

Hocaları

Necmeddin Okyay
Ta’lîk
H. 1382-1383 / M. 1963

Ketebe.org İsmail Orman

San‘at hayatına, henüz okul yıllarında iken karikatür ve resim çalışmaları ile adım atan Sadî Belger’in hat san‘atına olan ilgisi, kendisine tedâvîye gelen Hâlim Özyazıcı ile tanışması sâyesinde başlar. Kısa zamanda Hâlim Hoca ile ahbâb olduğu gibi, ondan ta’lik meşketmeğe başladı. Daha sonra Necmeddîn Okyay’dan ta’lik hattının inceliklerini öğrenerek 1963 yılında icâzet aldı. Hat san‘atına çok sayıda kıt‘a ve levhâ hediye eden Sadî Belger, resme olan ilgisini de kaybetmemiş, özellikle yağlı ve suluboya resimler ile çalışmalarını sürdürmüştür.