Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1324
M. 1906-1907
Doğum Yeri Pazarcık
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Pazarcık'ta doğduysa da tarihi belli değildir. Tahsilini orada tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek medreseye girdi. Bu esnada Şevkî Efendi'den aklam-ı sitte meşkederek icazet aldı. Hocasının değerli tilmizlerinden olup daha çok müstensihlikle meşgul olarak 52 mushâf-ı şerîf yazmağa muvaffak olduğu menkûldür. Son zamanlarında elden-ayaktan düşüp yazı yazamaz olunca geçim darlığına düştü. Kendisine maaş bağlanması talebi ile H. 27 Zi’l-ka’de 1318 tarihinde Bâb-ı Âlî’ye yaptığı müracaat netîcesinde H. 1 Cemâziye’l-evvel 1319 tarihinde malûliyet ma’aşı almağa başladı. H. 1324/M. 1906 senesinde Dârü’l-aceze’de vefât etti.

Akrabalar

Ahmed Fevzî Efendi
Oğlu

Talebeleri

Ahmed Fevzî Efendi
Aklâm-ı Sitte
Ahmed Ziya Akbulut
Aklâm-ı Sitte
H. 1302 / M. 1884-1885
no image
Ahmed Zıyaüddîn Bey
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Özel koleksiyonda bulunan hilye-i sa‘adetinden, Şevkî Efendi’nin icâzetine bî-hakkın lâyık olduğunu ıspat eylemiş olan Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi’nin yine özel bir koleksiyonda H. 1308/1890 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunmaktadır. Oğlu Ahmed Fevzî Efendi’yi hattat olarak yetiştirmiş olduğu gibi Ahmed Ziyâ’eddîn Bey’e de sülüs ve nesihten icâzet vermiştir.