Osman Efendi

Boşnak
Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1260-1270
M. 1844-1854
Doğum Yeri Bosna
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Bosna'da doğmuş ve tahsilini de orada tamamlamış olan Osman Efendi, medrese eğitimi için gittiği İstanbul'da Laz Ömer Vasfi Efendi'den aklam-ı sitte dersleri almıştır. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Fatih medreselerinden birinde dini ilimler tedrisine başlamış, haftanın bir günü de sakini olduğu hücrede talebeye hüsn-i hat meşkettirmiştir. Ölüm tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

Hocaları

Laz Ömer Vasfî Efendi
Aklâm-ı Sitte

Talebeleri

no image
Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi
Aklâm-ı Sitte
Sami Efendi
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Orta karar hattatlardan olduğu anlaşılan Osman Efendi'nin varlığından, kendisinden yazı dersleri almış olan Sami Efendi'nin, kendisini sık sık hayırla yad etmiş olmasından haberdar olmaktayız.