KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Orhan Altuğ

Hattat
Doğum Tarihi H. 1393-1394
M. 1974
Doğum Yeri Afyonkarahisar

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

 1974 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1997 - 2007 yılları arasında ÇOMÜ’de öğretim elemanı olarak çalışan Altuğ, 2007 yılından beri Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde görevine devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergi, sempozyum, panel ve seminere katılan Altuğ, dört kişisel sergi açtı. Hüsnühat çalışmalarına Doç. Dr. Mehmet Memiş ile devam eden sanatçı, sülüs-nesih icazetine sahiptir.

Hocaları

Mehmet Memiş
Hüsn-i Hat

Faaliyetler