Numan Batur

Üsküdarî
Hattat
Doğum Yeri Üsküdar ?

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Üsküdarlıdır. 1966 yılında Necmeddin Okyay’dan ta’lik icazet aldığını Uğur Derman hocamız nakletmiştir. Ticaretle meşguliyeti sebebiyle hattatlık mesleğini icra edememiştir. Eserleri

Hocaları

Necmeddin Okyay
Ta’lîk