Muhammed Seyfullah Feyzi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1148
M. 1735-1736

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İstanbul'ludur. Bir müddet Bursa'da ikamet etmiş orada Üryani Efendi'den ilim tahsil etmiştir. Yazıya Hocazade Mehmed Enveri'den başlamış daha sonra Meşhur Hafız Osman'a talebe olmuştur. İcazetini de Hafız Osman'dan aldığı nakledilir. 1148 yılında vefat etmiştir. 

Eserleri

Hocaları

Hâfız Osman
Hüsn-i Hat
Hocazade Mehmed Enveri
Hüsn-i Hat