KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Mihriban Sözer Keredin

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1330-1331
M. 1912
Ölüm Tarihi H. 1431-1432
M. 2010
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında


Mihriban Hanım,1912 yılında İstanbul’da doğdu.1941 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Türk Tezyinî Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. İsmail Hakkı Altunbezer, Yusuf Çapanoğlu ve Prof. Dr. Süheyl Ünver’den tezhib dersleri alan Mihriban Sözer, akademide bir süre asistan olarak görev yaptı. 

Daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne geçti ve emekli olana kadar müzede minyatür uzmanı ve müzehhibe olarak görev yaptı. Uzun yıllar Topkapı Sarayı Müzesi’nde, Süheyl Ünver’in organize ettiği minyatür ve tezhib kurslarını yönetti ve bu alanda birçok sanatkârın yetişmesini sağladı. 

Mihriban Sözer, klasik motif ve desenlere yeni görüşler kattı ve bu özelliğini tüm eserlerine yansıttı. Sanatkâr, kendine özgü desen, kompozisyon, renk; temiz, titiz ve ince işçiliğiyle tezhib sanatında önemli bir yere sahiptir. 

İstanbul, Edirne ve Bursa’daki birçok camii ve türbede restorasyon çalışmalarına katılan sanatkâr,1950 yıllarında T.C. Merkez Bankası tarafından bastırılmış olan banknotların bir kısmının desenlerini hazırlamıştır. 

Tezhib sanatında daha çok hilye tezyinatlarıyla karşımıza çıkan Mihriban Sözer Keredin, minyatür sanatında geniş bir yelpaze içinde örnekler verdi. 

Eserleri

Hocaları

İsmail Hakkı Altunbezer
Tezhip
Süheyl Ünver
Tezhip