Mehmed Hâlid Efendi

Ressam
Hattat
Ölüm Tarihi H. 1340-1350
M. 1921-1932
Doğum Yeri İstanbul-Eyüp
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Hattat Eyyubî Mehmed Râşid Efendi’nin küçük oğlu olarak Eyüp’te doğdu. Hüsn-i hattı evvelâ babasından meşketti. O esnada bir hayli yaşlı olan babasından yeteri kadar istifâde edemediğinden, daha sonra Reisü’l-hattâtîn Kâmil Akdik’e devam ederek ondan da icâzet almıştır.

Mezun olduktan sonra rüşdî ve idâdî mekteblerde hüsn-i hat ve resim muallimliklerinde bulunan Mehmed Hâlid Efendi’nin, asıl mahâreti resim sanatında olduğundan, daha ziyâde “ressâm” lâkabı ile tanınırdı. Vefât tarihi ve medfeni tespit edilememiştir.

Akrabalar

Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi
Babası

Hocaları

Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi
Aklâm-ı Sitte
Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte