İbrahim Kemâlî Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1145
M. 1732-1733
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul-Kasımpaşa

Sanatkâr Hakkında

Kara Kethüdâ Mektebi’nin hüsn-i hat muallimi olan İbrahim Kemâlî Efendi, Hâfız Osman’ın tilmizlerinden değerli bir hattattır. H. 1145/M. 1732 senesinde vefâtına değin bu görevde müstahdem kaldığı ve Kasımpaşa’da medfûn olduğu bilinmekteyse de, bugün mezarı mevcut değildir.   

Hocaları

Hâfız Osman
Aklâm-ı Sitte

Ketebe.org İsmail Orman

Yazıda ibrâz eylemiş olduğu kudrete istinâden “hüsn-i hattın sâhib-i kemâli” olarak yâd olunan İbrahim Kemâlî Efendi ömrünü yazı yazmak ve ilim yaymağa adamış, istinsâh ettiği nice mesâhif-i şerîfe ile huzur-ı Bâri’ye çıkmıştır. Yazmış olduğu Kur‘ân-ı Kerîm’lerin tarihsiz ve H. 1131/M. 1717-1718 tarihli nüshâları görülmüştür.