Hacı Süleyman Efendi

Hattat
Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 1310-1320
M. 1892-1903
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Hacı Süleyman Efendi’nin hayatına dair yegâne malumâtımız, Zeyrek’teki Sâlihâ Sultan Mektebi’nin hüsn-i hatt muallimi olduğudur. Yazıyı kimden meşkettiği, ne zaman vefât edip nereye defnedildiği hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.   

Talebeleri

Kâmil Akdik
Aklâm-ı Sitte
H. 1289 / M. 1872-1873