KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Gülnur Duran

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1381-1382
M. 1962
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

    1962 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-Eğitimi Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1990 yılında “Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk Mushaflarında 16. yy. Serlevha Tezhibleri” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1996 yılında “Ali Üsküdârî: Motif ve Üslûb Anlayışı” konulu teziyle doktora/sanatta yeterliğini verdi. 1997 yılında Yardımcı Doçent unvanını aldı. 1983 yılında Kubbealtı Kültür ve San’at Vakfı Nakışhanesi’nde tezhip derslerine başladı. 1987 yılında Prof. Dr. Çiçek Derman’dan, 1991 yılında da Dr. İnci A. Birol’dan müzehhiplik diploması (icazet) aldı.

Eserleri

Hocaları

Fatma İnci Ayan Birol
Tezhip
Fatma Çiçek Derman
Tezhip