KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Gülbün Mesara

Müzehhip
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Lise'sinde tamamladı. Daha sonra, babası Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER'in geleneksel Türk sanatı seminerlerine katılarak kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştı ve asistanlığını yaptı. ÜNVER'den 1972 yılında icâzet aldı. 1976- 80 yılları arasındaki dönemde Ankara'da Türk Kadınları Kültür Derneği'nde sürdürülen tezhip ve minyatür kurslarında hocalık yaptı. 1980 yılından itibaren Birleşik Amerika'daki beş yıllık ikâmeti süresince çeşitli kütüphane ve müzelerde araştırmalar yaptı. Bu arada muhtelif tarihlerde yurtiçi ve yurtdışında açılan karma tezhip ve minyatür sergilerinde çalışmalarıyla yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde merhum A. Süheyl ÜNVER'in kurucusu bulunduğu Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı'nda faaliyet gösteren A. Süheyl ÜNVER Nakışhanesi'nde uzun yıllar başkanlık yaptı. (1982-2008) ve öğrenci yetiştirdi. Halen tezyini konulardaki eğitim çalışmalarını Uygulamalı Türk- İslam Sanatları Kütüphanesi'nde özel olarak sürdürmektedir. Türk süsleme sanatına ilişkin araştırmalarda yapan Gülbün MESARA'nın bu konuda yayınlanmış makaleleri; ayrıca Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı( Katı'), The Turkish Rose ve A. Süheyl ÜNVER Bibliyografyası (Aykut KAZANCIĞİL ve Ahmet Güner SAYAR) ile başlıklı kitapları bulunmaktadır.


Eserleri

Akrabalar

Süheyl Ünver
Babası

Hocaları

Süheyl Ünver
Tezhip