KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Elif Hale Gökçen

Hattat
Doğum Tarihi H. 1414-1415
M. 1994
Doğum Yeri Ankara

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

 1994 yılında Ankara’da doğdu. Kaligrafi sanatına ilkokul yıllarından beri ilgi duydu.


 2012 yılında Ali Hüsrevoğlu’nun talebesi Emine Kuzucu’dan Rik’a meşk etti. Bilahare Hattat Ahmet Kutluhan ile hüsn-i hat derslerine bazen postayla bazen şahsen katılarak sülüs meşk etti.

2013 ve 2015 yılları arasında Topkapı Sarayı Nakışhanesi’nden mezun Müzehher Bice’den

birebir olarak tezhip dersleri aldı, desen tasarımı ve ekoller üzerine çalıştı. 2015 yılından

itibaren Hattat Kadir Sakoğlu’ndan sülüs-nesih ve celi sülüs meşk ederek 2019 yılı sonunda

meşkini tamamladı. Hocasının onayıyla hat dersleri vermeye başladı. 2022 yılında sülüs-

nesih icazetini aldı. 2019-2020 yıllarında Şerife Çakır’dan Makili yazı eğitimi aldı. 2021 yılında

sanatına faydalı olacağı düşüncesiyle ressam Raif Gökkuş ile yağlı boya çalıştı. 2022

yılından itibaren Hattat Nihat Kağnıcı’dan divani hattı meşk etmekte ve celi sülüste istifade

etmektedir.


 Ankara Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İyi

seviyede İngilizce, orta seviyede Arapça bilmektedir. 2021 yılında hazırladığı ve 2022 yılında

yayına aldığı online galerisi ile; dijital eserlerini sanatseverlerle sincereGallery adı altında

paylaşmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından Somut Olmayan kültürel miras taşıyıcısı

seçilmiştir.

Eserleri

Hocaları

Ahmet Kutluhan
Hüsn-i Hat
Nihat Kağnıcı
Divani
Kadir Sakoğlu
Hüsn-i Hat