KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Bijar Arbilly

Hattat
Doğum Yeri اربيل

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1963’te Erbil’de doğdu. Bağdat Üniversitesi
Güzel Sanatlar Akademisi’nde seramik
ve heykeltıraşlık eğitimi görmüştür.
1991’den itibaren hat sanatına yoğunlaştı.
Irak’ta Ahmed Abdulrahman Hamad ve
Yousif Thanoon’dan icâzet aldıktan sonra
İstanbul’da Prof. Dr. Ali Alparslan’dan ta’lîk
hattını öğrenerek 2005’te icâzet aldı. Sülüs-nesih
icâzetini ise 2006’da Hasan Çelebi,
Hüseyin Kutlu ve Fuat Başar’dan almıştır.
Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan için bir
Mushaf yazmıştır.

Eserleri

Hocaları

Ali Alparslan
Hüsn-i Hat

Faaliyetler