Betül Sayın

Hattat
Doğum Tarihi H. 1406-1407
M. 1986

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1986’da İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Tarih ve İslam Araştırma Vakfı’nda Zehra Dinçer ile başladığı hat derslerine 2010’da Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda Davud Bektaş ile devam etti. 2012 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları bölümüne başlayarak Ali Toy Hoca ile rika, divanî ve makılî, Davud Bektaş Hoca ile sülüs-nesih meşk etti. İslam Seçen ve Melike Kazaz hocalardan cilt dersi aldı. 2017 yılında anadal hat, yandal cilt bölümlerinden mezun oldu. Okul bünyesinde Ali Toy ile düzenlenen “Fatih Divanı’ndan Şiirler”, “Rik’a Hat Sergisi” ve “Harfler Seni Andı” sergilerinde çalışmaları sergilendi. Büyük Çamlıca Camii Mushaf Projesi’nde bulundu. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Hat Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Akrabalar

Ayşe Sayın
Kız Kardeşi

Hocaları

Ali Toy
Hüsn-i Hat