Betül Gündüz Demir

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1408-1409
M. 1988
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında


 1988 yılında İstanbul’da doğdu.


2014 yılında İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Türkçe-İngilizce çeviriler ve makale analizleri yaptı. 2008-2010 yılları arasında Pelin Altay ile resim çalışmaları yaptı. Renk Art Akademi'de resim derslerine katıldı. 2010 yılından bu yana Faruk Taşkale ile tezhip sanatı konusunda çalışmalar yapmaktadır.


    2014-2015 Eğitim ve Öğretim döneminde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı YüksekLisans Programı’nda özel öğrenci statüsü ile derslere katıldı. Bu bölümde, Prof.Dr. Faruk Taşkale’den Tezhip Sanatı Tarihi ve Serbest Tasarım, Doç. Dr. Münevver Üçer’den Türk Desenleri, Yrd. Doç. Dr. Turgay Korun’dan Tezhip Tasarım ve Hikmet Barutçugil’den Ebru derslerini aldı. 2018 yılında ‘’ Bir Kazasker Mustafa İzzet Efendi Şaheseri Delâ’ilü’l-Hayrât ’’konulu bildirisi ile 5. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu’ na ve sergisine katıldı.


"Mushaf Hattatı Ürgüplü Ömer Efendi", (Diyanet İşleri Başkanlığı, Klasik Sanatlar Yıllığı, s. 122-123, 2014, İstanbul) başlıklı makalesi bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana sanat dalı’nda Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Eserleri

Hocaları

Faruk Taşkale
Tezhip
Münevver Üçer
Tezhip
Tezhip