KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Berra Işık Atay

Hattat ve Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1412-1413
M. 1992
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1992 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu tamamladıktan sonra İsmailağa medreselerinde hafızlığını ikmal etti ve şer’î ilimler tahsil etti. 2012 yılında Sare Çizmecioğlu ile nesih meşk etmeye başladı. 2015 yılında da Mafirat Onat ile tezhib derslerine başladı. 2019 yılında nesih icazetini aldı. Çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir.

Eserleri

Hocaları

Sare Çizmecioğlu
Nesih
H. 1433-1434 / M. 2012
Mafirat Onat
Tezhip