KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Bekir Çetintaş


Doğum Tarihi H. 1401-1402
M. 1981

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1981 yılında Eskişehir’de doğdu. 1997 yılında hafızlığını tamamladı. 2000 yılında Antalya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bir süre babasıyla birlikte ticaretle meşgul olduktan sonra 2004 yılında İmam- Hatip olarak göreve başladı. 2011 yılında Diyanet Haseki Eğitim Merkezi Aşere-Takrib Bölümü’nü kazanıp İstanbul’a gelerek Osman Özçay Beyefendi ile hat derslerine başladı. 2014 yılında Haseki Eğitim Merkezi’nden mezun olarak Üsküdar Vâlide-i Cedîd Camii’ne atandı ve burada 4 yıl hizmet verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kur’ân Okuma ve Kırâat Bölümünde 'Kırâat-ı Seb'a Usûl ve Kâideleri' teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halihazırda Beşiktaş Yahyâ Efendi Camii'nde görevine devam etmektedir. 


Eserleri

Hocaları

Osman Özçay
Celi Sülüs

Talebeleri

Abdullah Furkan Yaman
Hüsn-i Hat

Faaliyetler