KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Ayşe Kart


Doğum Tarihi H. 1399-1400
M. 1979
Doğum Yeri Konya

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında


     1979 yılında Konya’da doğdu. 1997-1998, yılları arasında Konya Selçuklu Belediyesi’ nin açmış olduğu “ Çinicilik “ kursuna devam etti.
2000-2001 yıllarında Konya Karatay Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi Meslek Edindirme Kursları “Çinicilik “ derslerinde kurs hocası olarak görev aldı.
2005, yılında Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat- Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan birincilikle mezun oldu. 
Öğrenimi sırasında ; Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ, Yrd. Doç. Hüseyin ÖKSÜZ Hocalarının hat derslerine, Yrd. Doç. Dr. İnci AYAN BİROL Hocasının tezhip derslerine devam etti . 
Öğrenimi sırasında Türk Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Üstün Başarı Ödülü ve bölüm birincisi ödülü ile ödüllendirildi.

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında, öğretim elemanları tarafından “ Başarılı öğrenci “ seçildi. 2005, yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları
Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başladı.2005-2007, yılları arasında, Konya da bulunan Sami TOKGÖZ Özel Koleksiyonunda, Tezhip ve Eski Yazma Eser Restorasyonu çalışmalarında bulundu.
2006-2007, Eğitim-Öğretim yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) tezhip derslerinde hoca olarak görev aldı. 
2008 yılnda Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi Koleksiyonu’nda bulunan Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Divan, Ferman, Berat gibi eserlerin restorasyon çalışmasında bulundu. 
2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Konya Selçuklu Belediyesi  Meslek Edindirme Kurslarında  Tezhip-Çini Derslerinde hoca olarak görev aldı.
2012-2013, Eğitim-Öğretim yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında, Çini Derslerinde hoca olarak görev aldı.
2013-2014, Eğitim-Öğretim yılında Konya KTO Karatay Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde, Öğretim görevlisi olarak görev aldı ve halen devam etmektedir.
2017, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programından “Konya Yazma Eser Kütüphanelerinde Bulunan Anadolu Selçuklu Cildleri’nde Bazı Şemse Analizleri”
adlı teziyle mezun oldu.

KATILDIĞI SERGİLER-FAALİYETLER

2000- 726. Vuslat Yılı  Mevlana Haftası ve Ramazan Etkinlikleri Sergisi, KONYA
2001- 728. Vuslat Yılı  Mevlana Haftası ve Ramazan Etkinlikleri Sergisi, KONYA
2001- T.C Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü ve Selçuklu Belediye Başkanlığı işbirliği ile hazırlanan El Sanatları ve Makine Nakışı Sergisi, KONYA
2002- Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğrenci Sergisi, KONYA
2005- Konya Selçuk Üniversitesi, ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, KONYA
2005- IRCICA tarafından düzenlenen Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğrencilerinin; Hat, Tezhip, Minyatür ve Ebru Sergisi, Yıldız Sarayı Çit Kasrı / İSTANBUL
2009- TÜRKKAD Türk Kadınları Derneği Tarafından  Düzenlenen  ’’ İnci A. BİROL’un 51. Sanat Yılında Talebelerinden Yansımalar ’’ Sergisi, ANKARA

2013- SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi İşbirliği ile Düzenlenen ‘’Hanımların Dilinden Hz. Mevlana’’ Konulu Panel, Geleneksel Sanatlar Sunusu-Tezhip
2015- Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu “Gelenekli Sanatlarda Kadın Ustalar” Karma Sergisi, KONYA

Eserleri

Hocaları

Fatma İnci Ayan Birol
Tezhip

Talebeleri

Lutfiye Depeler Mazı
Tezhip