KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Arda Çakmak


Doğum Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

1977’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat
Dalı’ndaki eğitimi sırasında Prof. Dr.
Ali Alparslan ve Tahsin Aykutalp gibi
kıymetli hocalardan hat ve tezhip dersleri
aldı. Ta’lîk yazı konusunda Prof. Uğur
Derman'dan da istifade eden sanatkâr,
Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda tezhip,
Tûze Sanat Galerisi’nde minyatür ve özel
olarak hat dersleri vermektedir. T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı Tezhip Yarışması
Başarı Ödülü (1996), Antik A.Ş. Uluslararası
Hilye-i Şerîf Yarışması Ta’lîk-Hurde Ta’lîk
Birincilik Ödülü (2005), Albaraka Türk
Uluslararası Hat Yarışması Celî Ta’lîk
İkincilik Ödülü (2005), el-Bürde Yarışması
Tezhip Özel Ödülü (2008), sahibidir.

Eserleri

Faaliyetler