KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Ali Rıza Özcan

Hattat ve Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1387-1388
M. 1968
Doğum Yeri Zonguldak-Kozlu

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1968’de Zonguldak’ta doğdu. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü’nden mezun
oldu. “Klasik Devir Kur’ân-ı Kerîm’lerinin
Tezhibli Sayfaları” adlı teziyle yüksek
lisansını, “Türk Nesta’lîk Ekolü” adlı
çalışmasıyla sanatta yeterliğini tamamladı.
Prof. Dr. Ali Alparslan'dan rik’a, dîvanî,
celî dîvanî ve ta’lîk; Hüseyin Kutlu’dan
sülüs-nesih icâzetnamesi alan Dr. Ali
Rıza Özcan’ın tezhip hocası Dr. Tahsin
Aykutalp’tir. Çok sayıda sergiye iştirak
etmiş, yerel ve milletlerarası yarışmalarda
ödül kazanmıştır. Hâlen Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü’nde Eski Yazı
Anasanat Dalı başkanıdır.

Eserleri

Akrabalar

Şehnaz Biçer Özcan
Eşi

Hocaları

Ali Alparslan
Celi Talik
Celi Talik
Hüseyin Kutlu
Sülüs

Talebeleri

Huzeyfe Şen
Hüsn-i Hat
Hüsn-i Hat
İzzet Elitaş
Hüsn-i Hat
H. 1422-1423 / M. 2002

Faaliyetler