Ahmed Zıyaüddîn Bey

Hattat

Sanatkâr Hakkında


Babası Mustafa Rıza Efendi'dir. 1869 (1286)'da İstanbul Kıztaşı'nda doğdu.  Kuleli idadisinden ve Mekteb-i Harbiye'den mezundur. 1302'de Şevki Efendi'nin talebelerinden Pazarcıklı Mehmed Hulûsî'den sülüs-nesih icazet aldı. Sami Efendi'den celî ve ta'lîk meşk etti. 17 nisan 1938 (1357)'de vefat etti. Silivrikapı kabristanında medfundur.

Eserleri

Hocaları

no image
Pazarcıklı Mehmed Hulûsî Efendi
Aklâm-ı Sitte
Sami Efendi
Celi Talik