KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Ahmed Fares Rezq Avadallah

Hattat
Doğum Tarihi H. 1400-1401
M. 1980

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1980 Suudi Arabistan doğumludur. Kahire
Üniversitesi Arap Dili Bölümü’nden mezun
oldu. Mısır’da hattat Abdullah Othman,
al-Bahi Ahmad ve Hussain Amin’den ders
alan hattat, Türkiye’de Mehmed Özçay ile
çalışarak 2011’de kendisinden icâzet aldı.
Ayrıca Davut Bektaş ve Osman Özçay’dan
istifade ederek aynı yıl onlardan da icâzet
almıştır. Tüm kıtalarda birçok sergiye
iştirak etmiş, milletlerarası yarışmalarda
ödül kazanmış, Mısır ve başka ülkelerde
hat dersleri vermiştir. Kendisi ayrıca
Mescid-i Haram’ın genişletilmekte olan
kısımları için kuşak yazısı ve levhaların
hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

Eserleri

Hocaları

Mehmed Özçay
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Mohammad Gaber Al-Sayyid
Hüsn-i Hat
Ali Mamduh Abd Al-Halim
Hüsn-i Hat
no image
Ömer Nur Fuat
Hüsn-i Hat
no image
Ahmad Al-Hawari
Hüsn-i Hat
Yasser Mahmoud Mohamed Ibrahim
Hüsn-i Hat
Mahmud Muhammed Abdusselam Delil
Hüsn-i Hat

Faaliyetler