KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Abdürrezzak Karakaş

Hattat
Doğum Yeri حلب

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1981’de Halep’te doğdu. Juma Ibraheem
ve Ahmad Chamta’dan hat dersi
alan Abdurazzak Karakaş, çeşitli
yarışmalarda ödül kazanmıştır. Suriye’de
düzenlenen Abdülhamid el-Katib
Yarışması’nda aldığı Dîvanî Ödülü (2003)
ile el-Bürde Yarışması’nda kazandığı
Üçüncülük ödülleri (2007, 2008)
bunlardandır. Cezayir, Dubai, İstanbul ve
Şam’da sergilere iştirak etmiştir.

IRCICA YARIŞMALARINDAKI ÖDÜLLERI
5. Yarışma, Rik’a Mansiyon
7. Yarışma, Celî Dîvanî Üçüncülük
7. Yarışma, Dîvanî İkincilik
8. Yarışma, Dîvanî Birincilik
9. Yarışma, Sülüs Mansiyon
10. Yarışma, Sülüs Mansiyon

Eserleri

Hocaları

Ahmed Emin Şamta
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Hüseyin Karakelle
Divani
H. 1441-1442 / M. 2020
Celi Divani
H. 1441-1442 / M. 2020

Faaliyetler